יום שלישי, 31 בינואר 2017

פרשת בא פרשת בא - הרב יוסף שני ✡ ערוץ יהודי

הרב אסף נחום שליט"א מפרש את פרשת השבוע פרשת בא

הקדוש ברוך הוא אומר למשה שיש סיבה נוספת למכות, למען תספר לבינך שהוצאתי אתכם ממצרים והוא השם.

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת בא למה לתת מכות למצרים - הרב אסף נחום שליט"א ✡ ערוץ יהודי

הרב אסף נחום שליט"א מפרש את פרשת השבוע פרשת בא
פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת השבוע פרשת בא - הרב אהרון זכאי שליט"א ✡ ערוץ יהודי

הרב אהרון זכאי שליט"א מפרש את פרשת השבוע פרשת בא

הקדוש ברוך הוא אומר למשה בא לפרעה, בא זה 3 מכות
ב בכורות
א ארבה
חושך לא רואים אז אין אות

למה לא נתן מכה אחת חזקה כמה חודשים במקום 10 מכות?

המטרה אל המכות לחזק את האמונה, אדם בלי אמונה מאבד את כל החושים שלופרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

הלכות טו בשבט - הרב בן ציון מוצפי

הרב בן ציון מוצפי על הלכות ט"ו בשבט

האדם הוא עץ השדה, למה כותב ראש השנה לאילן? הכוונה לאדםפרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום שני, 30 בינואר 2017

פרשת השבוע פרשת בא - הרב שלמה לוינשטיין ✡ ערוץ יהודי

הרב שלמה לוינשטיין מפרש את פרשת השבוע פרשת בא

למה דווקא במכת ארבה אומרים למען תספר באוזני בני ובני בינך?
פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת השבוע פרשת בא - הרב אידי בר אבין

הרב אידי בר אבין מפרש את פרשת השבוע פרשת בא

נותרו לנו 3 מכות, האותיות בא שווה 3

למה לא נתן מכה אחת משולבת שמכריע את הכף ומכריחה את פרעה? או פשוט היה מקל על ליבו?
פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת השבוע פרשת בא - הרב אסף נחום שליט"א ✡ ערוץ יהודי

הרב אסף נחום שליט"א מפרש את פרשת השבוע פרשת באפרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

סוד ט"ו בשבט ט"ו באדר וט"ו בניסן § הרב עופר ארז

הרב עופר ארז בהרצאה מעניינת על סוד ט"ו בשבט ט"ו באדר וט"ו בניסן

ט"ו בשבט הוא יום גדול עם השפעות גדולות שיורדות לעולם

כאשר השם אמר למשה בא לפרעה, שאומרים לאדם ללכת אומרים לו לך, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לו את המקור השורשים של פרעה, האחיזה של פרעה.

משה וגם המלאכים מפחדים מהשורש העליון של פרעה.

השם שולח את משה להכות את פרעה בשלוש מכות ואמר לו אל תדאג אתה רק עושה תנועות אני הוא שמכה את פרעה.פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום ראשון, 29 בינואר 2017

הרב ברוך רוזנבלום פרשת בא Rabbi Baruch Rosenblum ✡ ערוץ יהודי

הרב ברוך רוזנבלום מפרש את פרשת השבוע פרשת בא

פרשת השבוע פרשת בא, תורה היא מלשון הוראה

לכן המצווה הראשונה היא בא, אמנם יש בפרשת בראשית 3 מצוות אבל משה חזר וביאר אותם, לכן אנחנו אומרים "תורה ציווה לנו משה מורשת קהילת יעקב" כי אצלנו התורה היא מה שמשה ציווה עלינו.

המצוות הראשונות שהתורה מלמדת אותנו היא קידוש החודש, בפרשה זו יש 20 מצוות, 9 מצוות עשה ו-11 מצוות אל תעשה.
פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת השבוע פרשת בא - הרב בן ציון מוצפי ✡ ערוץ יהודי

הרב בן ציון מוצפי מפרש את פרשת השבוע פרשת בא

מה המטרה של הקדוש ברוך הוא להכות את מצרים? עד אותו הזמן לא הכירו את השם, ידעו שיש אלוהים הטוב והרע, אם תעשה טוב תקבל טוב, אם לא אז לא.

הם לא הכירו את שם השם, רצה שיכירו אותו בעולם ואת הילדים שלו, שכולם ילמדו תורה.
פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת בא הילולת הבבא סאלי - הרב מרדכי אליהו זצ'ל ✡ ערוץ יהודי

הרב מרדכי אליהו זצ'ל מפרש את פרשת השבוע פרשת באפרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת השבוע פרשת בא - הרב יונתן בורוכוב ✡ ערוץ יהודי

הרב יונתן בורוכוב מפרש את פרשת השבוע פרשת בא

נכנסים לסרייה האחרונה של המכות שהנחית הקדוש ברוך הוא על פרעה, אומרים שהשם עשה סידרת חינוך לפרעה עם המכות

אומרים שהיו לו 3 בעיות לפרעה, הוא לא המכיר בשם
לכן הפיל 3 מכות ראשונות שידע שיש בורא לעולם

ואז הבין שיש בורא לעולם אבל הוא עזב
לכן הגיע הקדוש ברוך ונתן עוד 3 מכות שידע שעדיין יש אלוקים בעולם והוא כאן

יש בורא עולם והוא קיים, אבל הוא שיתף את הכוחות איתו ועם השמש, הירח, הכוכבים והטבע, יש שיתוף בכוחות עם שאר המכשפים
המכות האחרונות למען ידע כי אין כשם אלוקים.פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

הרצאה מרתקת על מהות ראש השנה לאילנות חג טו בשבט ◘ הרב יצחק פנגר

טו בשבט זה לא רק פירות יבשים!
הרצאה מרתקת על מהות ראש השנה לאילנות חג טו בשבט..

ט"ו בשבט זו סגולה לזוגיות
טיפ אדיר מזוהר איך להשיג זוגיות וחיים טובים יותר

אף פעם לא מקבלים מלמעלה משהו בחיים, אתה חייב להתחיל משהו כדי לקבל משהו, אי אפשר לשבת בבית ותקבל משהו, אם יש זרע קטן באדמה ממנו יכול לצאת משהו ענק, כל העץ הענק התחיל מזרע קטן.פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום שבת, 28 בינואר 2017

פרשת בא למען תספר באוזני בנך... ויעדתם כי אני ה' - הרב אברהם מוצא שליט"א

הרב אברהם מוצא שליט"א מפרש את פרשת השבוע פרשת בא

פרשת השבוע מסכמת את פרשת המכות שנתן בורא עולם לפרעה, בא זה 3 ונשארו 3 מכות.

פרעה עדיין חי באשליות שעדיין הוא בשליטה, הוא היה ראש המכשפים, למה השם שולח שליחים שיגידו מראש על המכות, אדם שמקבל עונש בחייו עושה חשבון נפש, פרעה חי בדמיונות שזה בגלל הכוכבים.

נגמרו 7 הכוכבים מעכשיו יצאנו לחופשי, עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן את המכות הגדולות.פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת השבוע פרשת בא - הרב יונתן אליהו שליט"א

הרב יונתן אליהו שליט"א מפרש את פרשת השבוע פרשת בא

חילקו את המכות ל-3 חלקים, מה החלוקה הנכונה של עשרת המכות, בשלושת המכות היה חושך ארבה, חושך ומכת בכורות

הארבה הגיע נח, 7 סוגי ארבה מגיעים במילארדים מהמות שלהם, כיסה את הכל, הגיעו בערב שבתפרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת השבוע פרשת בא - הרב מאיר אליהו ✡ ערוץ יהודי

הרב מאיר אליהו מפרש את פרשת השבוע פרשת בא

כמשה רבינו רואה את העקשנות של פרעה הוא קיבל חלישות הדעת, איזה עקשן כמה דיבר איתו דם, צפרדע, כינים...

כאשר עומה רוצה לכבוש עומה אחרת קודם מונעת מהם את מקור המים, לכם התחיל עם דם, מנע מהם את המיםפרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום רביעי, 25 בינואר 2017

אל תגרר ✿ הרב יצחק פנגר ✡ ערוץ יהודי

המדריך לחיים עם הרב יצחק פנגר

כל אחד מאיתנו רוצה להגיע לעשות משהו בחיים, גם הבטלן ברחוב וגם מנכ"ל חברה עוברים אכזבות, כישלונות וירידות בחיים, השאלה איך אנחנו קמים משם.

מצד אחד אדם עצלן ומחפש קומבינות.

סיפור אברהם ואליעזר שהלך אחריו באש ובמים, במלחמות וגם בלימוד והפצת התורה, עד לחתן את הבן של אברהם עם הבת של אליעזר.פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת וארא ° הלכות טוחן בשבת - הרב מרדכי אליהו זצ'ל ✡ ערוץ יהודי

הרב מרדכי אליהו זצ'ל מפרש פרשת וארא הלכות טוחן בשבת

בני ישראל צריכים להיות במצרים 400 שנה, פרעה אומר למשה עוד לא הגיע הזמן

הקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא משנה את כל המערכות כדי להוציא אותם ממצרים מיד כי אני אלוהיכם.

אדם רואה נס והוא נדהם, השם לא רוצה שנרגיש כך, כי הוא השם והוא עושה לנו ניסים כדי שיהיה לנו טוב.פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

הנהגת בית הכסא פלוס ההשתלה סימן ג - הרב זמיר כהן ✡ ערוץ יהודי

הרב זמיר כהן בהרצאה על הנהגת בית הכסא

המלאכים שמלווים את האדם בכל מקום ששומרים עליו.


פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום שלישי, 24 בינואר 2017

פרשת וארא, צדיק אחד בסדום - הרב יוסף מזרחי ✡ ערוץ יהודי

הרב יוסף מזרחי בהרצאה על פרשת וארא, צדיק אחד בסדוםפרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת וארא אמונה וביטחון - הרב רביד ~ מצחיק ✡ ערוץ יהודי כוחה של תפילה

הרב רביד נגר בהרצאה על פרשת וארא אמונה וביטחון וכוחה של תפילה

בעניין ביטחון, השגחה ופרנסה צריך האדם לטהר מחשבותיו בעת התפילה, כי עיקר התפילה היא המחשבה, אם לא יפנה מכל הירהורי הבלהי עולם הזה ולא יתרכז בתפילה, תהיה תפילתו בטלה.

כדי לא להפסיד את התפילה ורוצה שתפילתו תעלה למרומים צריך לקדש את מחשבתו, איך יכולה התפילה לעלות למעלה אם היא מלאה בהרהורים.

בתפילה יש לחשוב על בורא עולם וכך התפילה שלנו תתקבל.פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת השבוע פרשת וארא הרב בן ציון מוצפי ✡ ערוץ יהודי

הרב בן ציון מוצפי מפרש את פרשת השבוע פרשת וארא

210 שנים היו בני ישראל במצרים, 86 השנים האחרונות היו הקשות ביותר

משה לא רוצה ללכת למצרים כי הוא ידע שיש השתעבדות גם אחרי מצרים, הוא חשב שהוא הולך לפרעה והוא ישר יסכים ואחרי שפרעה לא הסכים הוא התלונן בפני פרעה


פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום שני, 23 בינואר 2017

פרשת השבוע פרשת וארא - הרב מאיר אליהו ✡ ערוץ יהודי

הרב מאיר אליהו מפרש את פרשת השבוע פרשת ואראפרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת השבוע פרשת וארא - הרב יהוידע גדסי שליט'א ✡ ערוץ יהודי

הרב ברוך רוזנבלום מפרש את פרשת השבוע פרשת וארא

המטרה של פרשת השבוע שיש לו השפעה על השבוע, כך שכל פרשה יקח אדם משהו עליו לחיים.


פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת השבוע פרשת וארא - חיים ברוך ✡ ערוץ יהודי

חיים ברוך בהרצאה על פרשת השבוע פרשת וארא בשפת הסימנים, מתאים גם לחרשים

תענית דיבור שווה 65,000 תעניות של אוכל

משה מתלונן בפני השם לה הוא בא לדבר עם פרעה והוא נתן לעם ישראל עבודה כפולה, אלוקים אומר למשה שהוא דיבר עם האבות ואף אחד לא התלונן ואתה מתלונן.

אתה תראה את הסוף, אני בכוונה מקשה את לב פרעה, שיראו לדורות.פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום ראשון, 22 בינואר 2017

פרשת וארא - הרב ברוך רוזנבלום Rabbi Baruch Rosenblum ✡ ערוץ יהודי

הרב ברוך רוזנבלום מפרש את פרשת השבוע פרשת וארא

ארבע לשונות של גאולה כנגד ארבע כוסות של יין בפסח, מה פתאום יין?

כאשר אוכלים בשר אנחנו הכי נהנים מהביס הראשון, אין תוספת הנאה

כאשר אנו שותים יין, יש תוספת הנאה בכל כוס

לכל בכל כוס הגאולה גדלהפרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת השבוע פרשת וארא - הרב יוסף שני ✡ ערוץ יהודי

הרב יוסף שני מפרש את פרשת השבוע פרשת ואראפרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת השבוע פרשת וארא והסר השטן מלפנינו ומאחורינו - הרב רפאל כהן ✡ ערוץ יהודי

הרב רפאל כהן מפרש את פרשת השבוע פרשת וארא

סיפורים יהודיים שאפשר לספר רק על יהודים ולא על גוייםפרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת וארא קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת - הרב אברהם מוצא ✡ ערוץ יהודי

הרב אברהם מוצא שליט"א מפרש את פרשת השבוע פרשת וארא

4 לשונות של גאולה, בהטחה שקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הארץ

תורה וארץ ישראל נקנת בייסורים, כל דבר שאדם צריך להתאמץ, כמה קשה לאדם לקנות בית ולהחזיק אותו, הכל טילטולים.


פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום שבת, 21 בינואר 2017

שם האדם, מה אומר השם שלי? הרב רביד נגר בגובה העיניים

הרב רביד נגר בגובה העיניים

מחפשים שם של ילד? איזה שם לבחור ואיזה לא לבחור, הרצאה מלמדת הרבה על שמות של אדם ואיזה שם כדאי לקרוא ואיזה כדאי להימנע

כוחם של אותיות, כל האותיות טובות ולכל אחת יש את המיוחדות שלה

הרצאה מרתקת על שמות


פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום שלישי, 17 בינואר 2017

ערוץ יהודי ✡ פרשת השבוע שמות עוצמת ימי השובבים - הרב אברהם מוצא

הרב אברהם מוצא מפרש פרשת השבוע שמות עוצמת ימי השובבים


אדם צריך ללמד את בני ביתו מוסר ולא יסמוך על מה ילמדו מוריו

האבא מלמד זה ישאר לבן לכל החיים

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

ערוץ יהודי ✡ פרשת השבוע פרשת שמות - הרב יונתן אליהו שליט"א

הרב יונתן אליהו שליט"א מפרש את פרשת שמות


פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום שני, 16 בינואר 2017

פרשת שמות שלמות במצוות - הרב רפאל כהן שליט"א rav Raphael Cohen

הרב רפאל כהן שליט"א פרש את פרשת שמותפרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

הרב ברוך רוזנבלום פרשת שמות Rabbi Baruch Rosenblum

הרב ברוך רוזנבלום מפרש את פרשת שמות

הפרשה דנה בירידת בני ישראל למצרים, בפרק ב' מתעסקת הפרשה בהולדת משה, למה התורה כותבת וילך? זה מילה מיותרת


פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום ראשון, 15 בינואר 2017

פרשת שמות מספר נושאים מעניינים וארועי הזמן הרב יוסף מזרחי

פרשת שמות מספר נושאים מעניינים וארועי הזמן הרב יוסף מזרחיפרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

פרשת שמות ניסים בפרשה - הרב רביד נגר

פרשת שמות ניסים בפרשה - הרב רביד נגר

הפרשה מלאה בניסים ונפלאות לעם ישראל, מי שלומד את הפרשה זוכה לראות את כולם.


פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום חמישי, 12 בינואר 2017

פרשת השבוע פרשת ויחי - הרב יצחק יוסף

הרב יצחק יוסף מפרש את פרשת השבוע פרשת ויחי
וגם הלכות הכנת התה, מים חמים ובישול

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום רביעי, 11 בינואר 2017

הרב מאיר אליהו שליט''א פרשת ויחי Vayechi

הרב מאיר אליהו שליט''א מפרש פרשת ויחי

הפרשה שחותמת את ספר בראשית, הספר הכי ארוך בתורה, 12 פרשיותסיפור אדם וחוה בפירוט, היה ענק האדם הראשון

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום שני, 9 בינואר 2017

הרב ברוך רוזנבלום פרשת ויחי Rabbi Baruch Rosenblum


הרב ברוך רוזנבלום מפרש את פרשת השבוע פרשת ויחי

הפרשה המסיימת את חומש בראשית, ספר בראשית לפי הגמרה נקרא הספר הישר.

הסתלקותו של יעקב אבינו למצרים, למה היה צריך לכתוב כזה שנים היה במצרים? הרי אמרו את גילו במותו

17 שנה כלכל יעקב את יוסף והוא הישב לו 17 שנים של פרנסהפרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום שבת, 7 בינואר 2017

עשרה בטבת - הרב רפאל נחומברג

דברים חשובים מיסודי היהדות על עשרה בטבת, שיעור חשוב על דברים מהותיים.

הרב רפאל נחומברג בהרצאה חשובה ומעניינת, בה תבינו טוב ולעומק על המקריים של עשרה בטבת, דברים אשר שווים לכל נפשפרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAXדרשת חיזוק 8jQmbSQ

יום חמישי, 5 בינואר 2017

פרשת ויגש ליפול ביד ה' לא ביד אדם - הרב אברהם מוצא שליט"א

הרב אברהם מוצא שליט"א מפרש את פרשת ויגש ליפול ביד ה' לא ביד אדם

יהודה רוצה לדבר עם יוסף

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת השבוע פרשת ויגש - הרב מאיר אליהו

הרב מאיר אליהו מפרש את פרשת השבוע פרשת ויגש

יוסף רואה את כל אחיו כולם יפים, חסונים וחכמים, איך יכול להיות ככה, יעקב אבינו היה עושה ייחודים לפני המעשה, הרמב"ן כותב שמי שיקדש לפני המעשה, ויתפלל עליו וייתן צדקה הוא ערב עליו שיצא לו בן מוצלח.

אם אתם רואים ילד מוצלח, כנראה שהאבא התפלל והאמא התפללה, סנדק ירא שמים.

כל ילדיו של יעקב נכנסו משער אחד ומשכו עין הרע.פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום רביעי, 4 בינואר 2017

הרב יוסף מזרחי בדרשת מוסר חזקה מאוד! פרשת ויגש - עצבות, שמחה, והתמודדות עם גזרות ה'

הרב יוסף מזרחי בדרשת מוסר חזקה מאוד! פרשת ויגש - עצבות, שמחה, והתמודדות עם גזרות ה'בכל פרשה יש כמה נקודות מפתח לגבי החיים היום, זה לא ספר היסטוריה, זה ספר הוראה מה לעשות ומה לא לעשות.

האחים לא יודעים מי הוא יוסף, לא מזהים אותו, הוא מתעלל בהם קצת עד שהוא מתוודה, למה הוא עושה את זה? אחרי שראה את האחים שומרים על אחיו בינימין, מה שלא קרה לו.

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

יום שני, 2 בינואר 2017

פרשת ויגש - הרב שלמה לוינשטיין

הרב שלמה לוינשטיין מפרש את פרשת השבוע פרשת ויגש

חידוש על פרשת מקץ, חידוש יפה שאתם חייבים לראות, המילה הראשונה שמחולקת לשניים

בחיים פעמים אנחנו לאשמים לב שהזמן עובר, בחנוכה אנחנו רואים שכל יום עובר עם עוד נר

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ


יום ראשון, 1 בינואר 2017

הרב ברוך רוזנבלום פרשת ויגש Rabbi Baruch Rosenblum

הרב ברוך רוזנבלום מפרש את פרשת ויגש

הפרשה פותחת בהתחלת גלות מצרים, האחים מספרים ליעקב שיוסף חי והוא שולט על כל מצרים, יעקב יוצא מדרכו מחברון למצרים.

התורה מונה את מספר האנשים הגיעו למצרים, 70 נפש, אם תספור אותם נמצא שיש אחד חסר, מי ההשלמה של 70? יש מספר הצעות בעניין הזה

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ